Geologia i górnictwo

geologiaOferta PNT „EKOTERRA”

  Projekty prac geologicznych

  Dokumentacje geologiczne złożowe

  Dokumentacje geologiczno – inżynierskie

  Dokumentacje hydrogeologiczne

  Dokumentacje i opinie geotechniczne

  Operaty ewidencyjne zasobów złóż

  Projekty budowlane składowisk odpadów eksploatacyjnych i przeróbczych

  Projekty zagospodarowania złóż

  Wnioski koncesyjne

  Projekty udostępnienia i eksploatacji złóż

  Plany ruchu zakładów górniczych

  Projekty odwodnienia kopalń

  Operaty wodno – prawne na odprowadzanie wód złożowych i deszczowych

  Operaty wodno – prawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków

  Projekty rekultywacji zanieczyszczonych gruntów

  Projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych

  Projekty zakładów przeróbczych

Przewiń do góry