Gospodarka odpadami

Oferta PNT „EKOTERRA”odpady

 

  Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów, kompostowni, sortowni oraz spalarni odpadów

  Pozwolenia zintegrowane dla obiektów gospodarki odpadami

  Programy i plany gospodarki odpadami

  Operaty postępowania z odpadami niebezpiecznymi

  Raporty o oddziaływaniu składowisk odpadów, kompostowni, sortowni oraz spalarni odpadów na środowisko

  Dokumentacje geologiczno – inżynierskie pod składowiska odpadów

  Dokumentacje geologiczno – inżynierskie pod zwałowiska nadkładu

  Badania monitoringowe środowiska w rejonie składowisk odpadów

 Projekty budowlane składowisk odpadów

  Projekty rekultywacji zanieczyszczonych gruntów (np. w rejonie stacji paliw)

  Projekty rekultywacji składowisk odpadów

  Analizy chemiczne próbek odpadów

 

Przewiń do góry