Gospodarka wodno-ściekowa

wodaOferta PNT „EKOTERRA”

  Analizy wód i ścieków

  Operaty wodno-prawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków

  Badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych

  Projekty prac hydrogeologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne

  Raporty o oddziaływaniu inwestycji i obiektów na środowisko i przeglądy ekologiczne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

  Badania oddziaływania na środowisko obiektów związanych z gospodarką wodno – ściekową (oczyszczalni ścieków, przepompowni itp.)

  Programy gospodarki wodno – ściekowej

  Koncepcje oraz projekty wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

  Dokumentacje geologiczno – inżynierskie – badania podłoża gruntowego pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków

  Opinie i ekspertyzy dotyczące technologii zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

  Koncepcje i projekty uzdatniania wód

Przewiń do góry