Ochrona powietrza atmosferycznego

Oferta PNT „EKOTERRA”ochrona

 

   Przeglądy ekologiczne

   Obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze

 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć (np. zakładów przemysłowych, dróg, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków) na środowisko i przeglądy ekologiczne

   Pomiary imisji (stężeń) zanieczyszczeń w rejonie obiektów komunalnych (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków)

  Mapy akustyczne

  Programy ochrony środowiska przed hałasem

  Pomiary hałasu przemysłowego

  Pomiary hałasu komunikacyjnego

 Obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się hałasu wokół obiektów przemysłowych

oraz tras komunikacyjnych (np. dla obiektów projektowanych)

  Projekty zastosowania rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu

  Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza

Przewiń do góry