Informacje ogólne

icon_infoEKOTERRA” spółka z o.o. oferuje prowadzenie pełnej obsługi Państwa przedsiębiorstwa w zakresie pomiarów, badań i projektów z dziedziny ochrony środowiska. W szczególności oferujemy wykonywanie następujących prac:

Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Przeglądy ekologiczne

Badania monitoringowe stanu środowiska

Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, inne pozwolenia

Badania geologiczno – inżynierskie podłoża gruntowego pod inwestycje

Analizy wód i ścieków

Operaty wodno-prawne

Pomiary emisji pyłów i gazów

Pomiary sprawności urządzeń odpylających

Operaty ochrony atmosfery (analizy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego) – pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pomiary hałasu przenikającego do środowiska

Plany gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska

pca

Posiadamy własne laboratorium chemiczne, sprzęt do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, hałasu, badań monitoringowych wód podziemnych oraz badań geologiczno – inżynierskich.

Laboratorium badawcze PNT EKOTERRA sp. z o.o. otrzymało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 885.

 

pca-ab-885

Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym z dziedziny ochrony środowiska, wspomagającym projektowanie oraz interpretację wyników badań.

Oferujemy rzetelność naszych usług i konkurencyjne ceny.

Przewiń do góry